Ελάτε να γνωρίσετε τους συγγραφείς μας στην 20ή ΔΕΒΘ