Παρουσίαση του βιβλίου "Μικρασιατική καταστροφή" στη Λίμνη Ευβοίας στις 19 Νοεμβρίου 2022.