Παρουσίαση του μυθιστορήματος "Λευκός μανδύας" στις 22 Ιανουαρίου 2023.