Παρουσίαση του βιβλίου  "Εγχειρίδιο οδηγιών προς συζευγομένους ή διαζευγομένους" στις 7 Δεκεμβρίου στη Δημοτική βιβλιοθήκη Ηλιούπολης.